ZSS
MGOK
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
MARIA HEĆMAN
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 05, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 25 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Agnieszka Margielewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. płac Aleksandra Białous 87 642 27 00, w. 12 8 aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Maria Hećman 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz.lipsk@op.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, informacji oświatowej, kształcenia młodocianych i in. Teresa Bartoszewicz 87 642 27 00 9 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Mazur 87 642 27 00, w.17 11 teresa.mazur@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Anna Nieścier
87 642 27 00, w. 13 18 anna.niescier@lipsk.pl
Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik Referatu – Inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem Grażyna Bachor 87 642 27 00, w. 22 17 inwestycje@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. ochrony środowiska, projektów, organizacji, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Jan Orpik 87 642 27 00, w. 22 17 jan.orpik@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Kazimierz Hećman 87 642 27 00, w. 23 17 k.hecman@lipsk.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich Danuta Kiljańczyk 87 642 27 01 - danuta.kiljanczyk@lipsk.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, p. poż Konrad Skokowski 87 642 27 00, w. 26 19 konrad.skokowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 26 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty Anna Krzywicka
87 642 27 00, w. 21 1 anna.krzywicka@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Pietrewicz Antoni Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Lisowski Andrzej Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krysiuk Tadeusz Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Trochimowicz Antoni Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz
6 Hećman Lech Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Danilczyk Zenon Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Rokita Mariusz Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Protasiewicz Wojciech Marek
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1,3,5,7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Krysztopik Jerzy Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9,11,13, 15, 17,19,21,23,25,27
12 Krysiuk Jan
W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Leszkowicz Tomasz Lipsk, ul.: Jaśminowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Batorego, Br. Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Bielawski Janusz Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych
Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko
1. Tadeusz Krysiuk
Przewodniczący
1. Jerzy Krysztopik
Przewodniczący
1. Janusz Bielawski
Przewodniczący
1. Mariusz Rokita
Przewodniczący
2. Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
2. Aleksander Topolewski
Zastępca przewodniczącego
2. Tadeusz Krysiuk
Zastępca przewodniczącego
2. Janusz Bielawski
Zastępca przewodniczącego
3. Aleksander Topolewski 3. Antoni Pietrewicz 3. Tomasz Leszkowicz 3. Beata Borodziuk
4. Antoni Trochimowicz 4. Antoni Trochimowicz 4. Mariusz Rokita 4. Jan Krysiuk
5. Andrzej Lisowski 5. Lech Hećman 5. Antoni Pietrewicz 5. Jerzy Krysztopik
6. Jan Krysiuk 6. Wiesław Kuc        
    7. Andrzej Lisowski        
    8. Zenon Danilczyk        

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1. Bartniki Hećman Piotr Hećman Piotr, Sawaniewski Adam, Dadura Jan
2. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Edmund Sadowniczyk, Talmon Andrzej
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan Bochonko Zdzisław, Bugieda Grzegorz, Czygier Romuald
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Żuk Edyta, Bagieńska Anna, Bagiński Grzegorz
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rusiecki Wojciech, Rakus Janusz
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Łukaszewicz Elżbieta Jolanta, Borodziuk Robert
7. Jałowo Masiejczyk Piotr Masiejczyk Piotr, Panasewicz Jan s. Sergiusza, Tarasewicz Maciej
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Kulmaczewski Tadeusz, Wilczewski Grzegorz
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Bondziński Tomasz, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Bułak Rafał, Danilczyk Robert, Danilczyk Jarosław
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Bejnarowicz Marcin, Kalisz Zbigniew
12. Kurianka Zdankiewicz Krzysztof Zdankiewicz Krzysztof, Tadeusz Zieziula, Stanisław Buraczyk
13. Lichosielce Łuckiewicz Elżbieta Łuckiewicz Elżbieta, Łuckiewicz Tadeusz, Rakus Jadwiga
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dietczyk Bronisław, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Filipowicz Jan, Dziełak Jarosław, Burakiewicz Piotr
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk Masiejczyk Henryk, Zarzecka Teresa, Wierzbołowicz Andrzej
17. Nowy Lipsk Trochimowicz Antoni Trochimowicz Antoni, Matuszewski Ryszard, Zwierowicz Jan
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Alicja, Kulmaczewski Andrzej, Chilmonik Jan
19. Podwołkuszne Waszczuk Józef Waszczuk Józef, Waszczuk Marianna, Minkiewicz Eugenia
20. Rakowicze Snarska Renata Snarska Renata, Bugieda Tadeusz, Skolimowska Maria
21. Rogożynek Jarmusik Tadeusz Jarmusik Tadeusz Kulmaczewska Alicja, Lićwonko Marcin
22. Rygałówka Borodziuk Jan Jermak Jadwiga, Bagieńska Alina, Borodziuk Jan
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Janusz, Danilczyk Zdziław
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Kubryński Adam
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Dadura Tadeusz, Eksterowicz Tomasz
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Łostowski Henrk, Szabołaj Jan
27. Stary Rogożyn Borysewicz Paweł Borysewicz Paweł, Parfieńczyk Renata, Korycka Leonarda
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Łuckiewicz Antoni
29. Wyżarne Makuła Stanisław Sobolewski Stanisław, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Nasiadko Cyesawa, Wasilczyk Stanisław
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

 Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

um budynek

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

 
 
 
 
 
 
kmb logo
Dożynki gminne 2016
Uroczystości w Jasionowie
Naumowicze - miejsce pamięci...
Złote i Srebne Gody
"Pomoż Sobie" - Wyjazd do Żarnowa
23 Mar 2017 10:21

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Mar 2017 10:11

Dnia 30 marca 2017 r. o godz. 9.00 odbędą się obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Mar 2017 08:29
Kartki, karteczki… czyli wielkanocne przygotowania z TPL-em

W niedzielę, 19 marca, odbyły się warsztaty robienia kartek wielkanocnych. W spotkaniu wzięli udział członkowie stowarzyszenia oraz miłośnicy i przyjaciele wraz z rodzinami.

Aktualności - TPLWięcej...
21 Mar 2017 09:40

W dniu 20 marca br. rozpoczęły się wizje lokalne na terenie posesji zgłoszonych do udziału w projekcie pn.: „Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
21 Mar 2017 08:15
Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny

Już w najbliższą niedzielę przy kościele parafialnym odbędzie się Kiermasz Wielkanocny, na który zapraszamy wszystkich miłośników tradycyji.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
21 Mar 2017 08:06
CSA z wysokimi wynikami

Podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Juniorów i Juniorów Młodszych, które odbyły się w miniony weekend w Lublinie, zawodnicy Combat Sports Academy wywalczyli złote, srebrne [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
20 Mar 2017 08:15

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przesyła ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2016 roku z terenu miasta i gminy Lipsk

Ogłoszenia - Ochrona ŚrodowiskaWięcej...
20 Mar 2017 08:06
Spotkanie z mieszkańcami w Lipsku

W niedzielę, 12 marca, burmistrz Lipska, Lech Łępicki zakończył serię spotkań z mieszkańcami gminy Lipsk. Od lutego spotykał się z mieszkańcami poszczególnych sołectw, zebranie w Lipsku [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
20 Mar 2017 07:49

W dniu 24 marca 2017r. (piątek) - w godz. od 9.00 do 14.00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku - pracownicy Urzędu Skarbowego w Augustowie będą służyć pomocą przy wypełnianiu i przesyłaniu [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Mar 2017 13:46
Lipskie pisanki na znaczkach pocztowych

15 marca 2017 roku do obiegu wchodzą dwa znaczki, pierwszy z oznaczeniem wartości A, drugi o wartości 6 zł, na których przedstawiono pisanki lipskie oraz koperta okolicznościowa z młodymi pisankarzami.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Mar 2017 11:31

W ramach realizacji zadań "Dzielnicowy Bliżej Nas" został wyznaczony dzielnicowy obsługującym rejon miasta i gminy Lipsk. Jego priorytetowym działaniem będzie: przeciwdziałanie gromadzeniu się [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Mar 2017 09:45

Dnia 24 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji kultury, oświaty i spraw społecznych oraz Komisji [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
16 Mar 2017 09:36

Dotyczy: przetargu nieograniczonego "Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo - Kurianka, w km 0+000 do 3+690"

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
14 Mar 2017 07:58
Drugie miejsce dla Combat Sports Academy!

Combat Sports Akademy, będąca połączeniem zawodników taekwon-do z Lipska, Dąbrowy Białostockiej i Sokółki, zajęła po raz pierwszy drużynowo II miejsce podczas Profesjonalnej Ligi [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
14 Mar 2017 06:48

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące możliwości uzyskania wsparcia i realizacji projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
10 Mar 2017 20:34

Lipsk: Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, w km 0+000 do 3+690 o długości 3,69 km. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
10 Mar 2017 12:24

Nabór do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipsk na rok szkolny 2017/2018

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
08 Mar 2017 07:56
Ostatni mecz w sezonie! Zapraszamy!

Luks Biebrza zaprasza wszystkich fanów siatkówki na ostatni mecz w sezonie! Bądźcie z nami!

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Mar 2017 11:07

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. Dywizji Henryka Minkiewicza w Białymstoku

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
06 Mar 2017 09:09
Pierwszy etap oceny za nami

Nasze dwa projekty, pierwszy, zakładający zagospodarowanie budynku po dawnej szkole podstawowej, znajdujący się przy ul. Szkolnej 4, zgłoszony do konkursu Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
06 Mar 2017 07:43

Biuro Powiatowe ARiMR w Augustowie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zasad przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2017. Spotkanie odbędzie się w Miejsko - Gminnym Ośrodku [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
03 Mar 2017 09:08

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
02 Mar 2017 07:42

Dnia 12 marca 2017r. o godz. 15.00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku odbędzie się spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Lipska. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
27 Lut 2017 13:22
Ogłoszenie Burmistrza Lipska z dnia 27 lutego 2017 r.

W dniu 23 lutego o godzinie 14-tej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się losowanie gospodarstw domowych z terenu gminy Lipsk do ujęcia w dokumentacji konkursowej (dot. budowy instalacji fotowoltaicznych  [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
24 Lut 2017 06:48

Biuro Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej w Augustowie zaprasza na "Szkolenie wzakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy". Szkolenie ważne jest 5 lat i potrzebne jest [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
22 Lut 2017 14:08

w sprawie ustaleń dotyczących sposobu wyboru gospodarstw domowych do ujęcia w dokumentacji konkursowej stanowiącej załącznik do wniosku aplikacyjnego w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
21 Lut 2017 09:30

Informujemy, że od dnia 22 lutego 2017 roku do końca kwietnia 2017 r. we wszystkie środy Urząd Miejski w Lipsku będzie czynny do godz. 16:45 (w ramach dyżurów pracowników).

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Lut 2017 14:26

W dniu 23 lutego o godzinie 14-tej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się losowanie gospodarstw domowych z terenu gminy Lipsk do ujęcia w dokumentacji konkursowej (dot. budowy instalacji fotowoltaicznych  [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
16 Lut 2017 06:55

W terminie od 21 lutego 2017 r. do 12 marca 2017 r. odbędą sie zebrania wiejskie. Miejsce, dzień, godzinę zebrania oraz przewodniczących zebrań przedstawiamy poniżej

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
08 Lut 2017 13:07

Dnia 15 lutego 2017 r. o godz. 9.00 odbędą się obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Lut 2017 13:07

Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
02 Lut 2017 10:48

Urząd Statystyczny w Białymstoku przystępuje do badań ankietowych na terenie województwa podlaskiego. Dotyczą one gospodarstw rolnych oraz gospodarstw domowych. Badania mają na celu zauważenie [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
02 Lut 2017 10:02

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż od 10.02.2017 r. do 28.02.2017 r. będzie trwał nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
26 Sty 2017 13:55

Wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego należy składać w pokoju nr 7 od 01 lutego do 28 lutego 2017 r. wraz z fakturami za okres od 01.08.2016 r. do 31.01.2017 r.

Ogłoszenia - Podatki, opłatyWięcej...
26 Sty 2017 10:25

DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
PN. „ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY LIPSKIEGO OŚRODKA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI”

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
26 Sty 2017 08:36

Od 1 stycznia 2017 r. w Powiecie Augustowskim funkcjonują DWA PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
24 Sty 2017 10:18

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie informuje o obowiązku zgłaszania miejsc, w których utrzymywany jest drób

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
24 Sty 2017 09:50

Oddział Agencji Nieruchomości Rolnej przekazuje informację z wykazem działek objętych umowami dzierżawy, które wygasają w 2017 roku

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
20 Sty 2017 09:49

Burmistrz Lipska zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk. Spotkanie odbędzie się [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
13 Sty 2017 15:38

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) - I półrocze 2017 roku - z terenu Gminy Lipsk

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158