Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipsku

ZSS
MGOK
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
MARIA HEĆMAN
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 05, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 26 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Agnieszka Margielewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Michałowska
87 642 27 00, w. 25
7 agnieszka.michalowska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac   Aleksandra Białous   87 642 27 00, w. 12   8   aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Maria Hećman 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz.lipsk@op.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, informacji oświatowej, kształcenia młodocianych i in. Katarzyna Daroszkiewicz 87 642 27 00 9

gmina@lipsk.pl
katarzyna.daroszkiewicz@lipsk.pl

3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Bartoszewicz
87 642 27 00, w.17 11 teresa.bartoszewicz@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Anna Nieścier
87 642 27 00, w. 13 18 anna.niescier@lipsk.pl
Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik Referatu – Inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem Grażyna Bachor 87 642 27 00, w. 22 17 inwestycje@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. ochrony środowiska, projektów, organizacji, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Jan Orpik 87 642 27 00, w. 22 17 jan.orpik@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Kazimierz Hećman 87 642 27 00, w. 23 17 k.hecman@lipsk.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich Danuta Kiljańczyk 87 642 27 01 - danuta.kiljanczyk@lipsk.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, p. poż Konrad Skokowski 87 642 27 00, w. 26 19 konrad.skokowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 26 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Informatyk Rafał Magiera 87 642 27 00, w. 26 4 rafal.magiera@lipsk.pl
6. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
7. Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty Anna Krzywicka
87 642 27 00, w. 21 1 anna.krzywicka@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Pietrewicz Antoni Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Lisowski Andrzej Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krysiuk Tadeusz Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Trochimowicz Antoni Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz
6 Hećman Lech Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Danilczyk Zenon Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Rokita Mariusz Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Protasiewicz Wojciech Marek
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1,3,5,7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Krysztopik Jerzy Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9,11,13, 15, 17,19,21,23,25,27
12 Krysiuk Jan
W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Leszkowicz Tomasz Lipsk, ul.: Jaśminowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Batorego, Br. Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Bielawski Janusz Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych
Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko
1. Tadeusz Krysiuk
Przewodniczący
1. Jerzy Krysztopik
Przewodniczący
1. Janusz Bielawski
Przewodniczący
1. Mariusz Rokita
Przewodniczący
2. Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
2. Aleksander Topolewski
Zastępca przewodniczącego
2. Tadeusz Krysiuk
Zastępca przewodniczącego
2. Janusz Bielawski
Zastępca przewodniczącego
3. Aleksander Topolewski 3. Antoni Pietrewicz 3. Tomasz Leszkowicz 3. Beata Borodziuk
4. Antoni Trochimowicz 4. Antoni Trochimowicz 4. Mariusz Rokita 4. Jan Krysiuk
5. Andrzej Lisowski 5. Lech Hećman 5. Antoni Pietrewicz 5. Jerzy Krysztopik
6. Jan Krysiuk 6. Wiesław Kuc        
    7. Andrzej Lisowski        
    8. Zenon Danilczyk        

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1. Bartniki Hećman Piotr Hećman Piotr, Sawaniewski Adam, Dadura Jan
2. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Edmund Sadowniczyk, Talmon Andrzej
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan Bochonko Zdzisław, Bugieda Grzegorz, Czygier Romuald
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Żuk Edyta, Bagieńska Anna, Bagiński Grzegorz
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rusiecki Wojciech, Rakus Janusz
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Łukaszewicz Elżbieta Jolanta, Borodziuk Robert
7. Jałowo Masiejczyk Piotr Masiejczyk Piotr, Panasewicz Jan s. Sergiusza, Tarasewicz Maciej
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Kulmaczewski Tadeusz, Wilczewski Grzegorz
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Bondziński Tomasz, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Bułak Rafał, Danilczyk Robert, Danilczyk Jarosław
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Bejnarowicz Marcin, Kalisz Zbigniew
12. Kurianka Zdankiewicz Krzysztof Zdankiewicz Krzysztof, Tadeusz Zieziula, Stanisław Buraczyk
13. Lichosielce Łuckiewicz Elżbieta Łuckiewicz Elżbieta, Łuckiewicz Tadeusz, Rakus Jadwiga
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dietczyk Bronisław, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Filipowicz Jan, Dziełak Jarosław, Burakiewicz Piotr
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk Masiejczyk Henryk, Zarzecka Teresa, Wierzbołowicz Andrzej
17. Nowy Lipsk Trochimowicz Antoni Trochimowicz Antoni, Matuszewski Ryszard, Zwierowicz Jan
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Alicja, Kulmaczewski Andrzej, Chilmonik Jan
19. Podwołkuszne Waszczuk Józef Waszczuk Józef, Waszczuk Marianna, Minkiewicz Eugenia
20. Rakowicze Snarska Renata Snarska Renata, Bugieda Tadeusz, Skolimowska Maria
21. Rogożynek Jarmusik Tadeusz Jarmusik Tadeusz Kulmaczewska Alicja, Lićwonko Marcin
22. Rygałówka Borodziuk Jan Jermak Jadwiga, Bagieńska Alina, Borodziuk Jan
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Janusz, Danilczyk Zdziław
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Kubryński Adam
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Dadura Tadeusz, Eksterowicz Tomasz
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Łostowski Henrk, Szabołaj Jan
27. Stary Rogożyn Borysewicz Paweł Borysewicz Paweł, Parfieńczyk Renata, Korycka Leonarda
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Łuckiewicz Antoni
29. Wyżarne Makuła Stanisław Sobolewski Stanisław, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Nasiadko Cyesawa, Wasilczyk Stanisław
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

 
 
 
 
 
 
kmb logo
10519
Dzieci lubią poezję!
Integracja sąsiedzka 2017
Uroczystości w Jasionowie 2017
Naumowicze 2017
Biebrzańskie Sianokosy 2017
Turniej Wsi 2017
III Dożynki w Gminie Lipsk
Konkurs pięknego czytania 2017
23 Lut 2018 15:56

o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Ogłoszenia - Wybory samorządowe 2018Więcej...
21 Lut 2018 07:25
ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

DOFINANSOWANIA DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - Dofinansowanie w formie umorzenia kredytu w wysokości do 20 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
21 Lut 2018 06:58

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Augustowie przesyła ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2017 rok z terenu miasta i gminy Lipsk

Ogłoszenia - Ochrona ŚrodowiskaWięcej...
16 Lut 2018 07:11

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
14 Lut 2018 11:57

Celem kampanii "Wiem co podpisuję" jest uświadomienie konsumentów w zakresie ich praw i obowiązków zarówno na etapie zawierania umowy, jak również korzystania z usług. Dotarcie do jak największej [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
14 Lut 2018 11:51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Biuro Powiatowe w Augustowie) zaprasza na szkolenia dotyczące zmian płatności obszarowych oraz eWnioskówPlus 2018

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
13 Lut 2018 12:03

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipsk na rok szkolny 2018/2019

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
13 Lut 2018 11:53

do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipsk

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
12 Lut 2018 13:09

w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałąnia uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
29 Sty 2018 10:12

Mieszkańcy Wsi Kurianka i Starożyńce ! PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lipsku informuje, że w dniu 01.02.2018 r. w godzinach 8:00 - 14:30

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Sty 2018 09:53

z dnia 15 stycznia 2018 r. o kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Sty 2018 06:44
1 Zimowy Rajd Konny Szlakiem Powstań Narodowych

Zapraszamy na spotkanie z uczestnikami 1 Zimowego Rajdu Konnego Szlakiem Powstań Narodowych. 29 stycznia o godz. 16.00 na placu przy MGOK rozpocznie się pokaz historyczny w wykonaniu uczestników Rajdu. [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
22 Sty 2018 11:44
Trwają prace nad monografią Lipska

W zeszłym tygodniu odbyły się dwa spotkania, na które zaproszeni zostali historycy, nauczyciele, pasjonaci. Spotkali się oni, z inicjatywy burmistrza Lipska, Lecha Łępickiego, w celu wznowienia prac [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
16 Sty 2018 12:27

Rolnik ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien złożyć w tutejszym urzędzie (pok. nr 7) wniosek w terminie od 1 lutego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
12 Sty 2018 13:16

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) Gmina Lipsk przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
12 Sty 2018 10:28

Od dnia 1 stycznia w Powiecie Augustowskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
08 Sty 2018 10:55

Burmistrz Lipska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
06 Sty 2018 11:32

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) - I półrocze 2018 roku - z terenu Gminy Lipsk

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
04 Sty 2018 11:49

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Odbiór i transport odpadów komunalnych od włacicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk"

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
27 Gru 2017 15:02

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
27 Gru 2017 14:51

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
22 Gru 2017 12:40
Święta Bożego Narodzienia i Nowy Rok 2018

Życzymy, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były pogodne i rodzinne, by uczuć, które łączą było zdecydowanie więcej niż tych, które dzielą, a Nowy Rok niech obdaruje wszystkich pomyślnością [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
22 Gru 2017 12:33

Gmina Lipsk: Zmiana sposobu użytkowania i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji: pn. „zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności” [ ... ]

LOLAWięcej...
20 Gru 2017 16:42
Noś odblaski - bądź widoczny!

W dniu 18 grudnia br. Funkcjonariusze Policji z Lipska i Augustowa w obecności Burmistrza Lipska uroczyście przekazali Pani Marii Bieciuk - Dyrektor ZSS w Lipsku zestawy odblaskowych breloczków w kształcie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
15 Gru 2017 14:24

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk".

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Gru 2017 14:51

dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego - zmiana sposobu użytkowania i wykonanie robót budowlanych w ramach planowanej inwestycji pn. "Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej [ ... ]

LOLAWięcej...
12 Gru 2017 11:40
Przedświąteczna sesja

Dzisiaj, 12 grudnia, podczas XXIV sesji Rady Miejskiej, burmistrz Lipska, Lech Łępicki, radni, sołtysi, urzędnicy oraz zebrani goście, dzielili się opłatkiem składając sobie bożonarodzeniowe życzenia.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Gru 2017 19:48

Miejsko- Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zwraca się  z zapytaniem ofertowym w związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

ZAMAWIAJĄCY: [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
11 Gru 2017 19:45

Miejsko- Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zwraca się  z zapytaniem ofertowym w związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

ZAMAWIAJĄCY: [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
11 Gru 2017 19:42

Miejsko- Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zwraca się  z zapytaniem ofertowym w związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

ZAMAWIAJĄCY: [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
11 Gru 2017 19:39

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na ,,Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
11 Gru 2017 19:34

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku: Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lipsku [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
11 Gru 2017 08:38

Zapraszamy rolników, przedsiębiorców z terenów wiejskich, właścicieli gospodarstw zajmujących się małym przetwórstwem i sprzedażą bezpośrednią na bezpłatne szkolenie pn. "Etykietowanie produktów [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Gru 2017 17:07

Gmina Lipsk: „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk”  

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
06 Gru 2017 10:32

o wydaniu w dniu 30 listopada 2017r. postanowienia BRG.6733.06.2017 o sprostowaniu decyzji Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 24 listopada 2017r., zn. BRG.6733.06.2017

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
05 Gru 2017 19:49

Dnia 12 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 odbędą się obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Gru 2017 12:15

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 5 grudnia 2017 r. będą wydawane skierowania do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
04 Gru 2017 09:16

Poniżej przedstawiamy ofertę złożoną na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
30 Lis 2017 13:32

Zgodnie z § 5 ust 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U.
z 2011 r. Nr 44, poz. 227) w realizacji zadań [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Lis 2017 14:00

"Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lipsku, oraz dowóz posiłków do szkół podstawowych na terenie Gminy Lipsk"

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
mgok_budynek.JPG
Image
logo_tpl_2015_rgb.png
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158