Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipsku

ZSS
MGOK
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
MARIA HEĆMAN
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 05, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 26 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Agnieszka Margielewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Michałowska
87 642 27 00, w. 25
7 agnieszka.michalowska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac   Aleksandra Białous   87 642 27 00, w. 12   8   aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Maria Hećman 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz.lipsk@op.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, informacji oświatowej, kształcenia młodocianych i in. Teresa Bartoszewicz 87 642 27 00 9 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Mazur 87 642 27 00, w.17 11 teresa.mazur@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Anna Nieścier
87 642 27 00, w. 13 18 anna.niescier@lipsk.pl
Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik Referatu – Inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem Grażyna Bachor 87 642 27 00, w. 22 17 inwestycje@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. ochrony środowiska, projektów, organizacji, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Jan Orpik 87 642 27 00, w. 22 17 jan.orpik@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Kazimierz Hećman 87 642 27 00, w. 23 17 k.hecman@lipsk.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich Danuta Kiljańczyk 87 642 27 01 - danuta.kiljanczyk@lipsk.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, p. poż Konrad Skokowski 87 642 27 00, w. 26 19 konrad.skokowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 26 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty Anna Krzywicka
87 642 27 00, w. 21 1 anna.krzywicka@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Pietrewicz Antoni Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Lisowski Andrzej Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krysiuk Tadeusz Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Trochimowicz Antoni Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz
6 Hećman Lech Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Danilczyk Zenon Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Rokita Mariusz Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Protasiewicz Wojciech Marek
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1,3,5,7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Krysztopik Jerzy Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9,11,13, 15, 17,19,21,23,25,27
12 Krysiuk Jan
W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Leszkowicz Tomasz Lipsk, ul.: Jaśminowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Batorego, Br. Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Bielawski Janusz Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych
Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko
1. Tadeusz Krysiuk
Przewodniczący
1. Jerzy Krysztopik
Przewodniczący
1. Janusz Bielawski
Przewodniczący
1. Mariusz Rokita
Przewodniczący
2. Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
2. Aleksander Topolewski
Zastępca przewodniczącego
2. Tadeusz Krysiuk
Zastępca przewodniczącego
2. Janusz Bielawski
Zastępca przewodniczącego
3. Aleksander Topolewski 3. Antoni Pietrewicz 3. Tomasz Leszkowicz 3. Beata Borodziuk
4. Antoni Trochimowicz 4. Antoni Trochimowicz 4. Mariusz Rokita 4. Jan Krysiuk
5. Andrzej Lisowski 5. Lech Hećman 5. Antoni Pietrewicz 5. Jerzy Krysztopik
6. Jan Krysiuk 6. Wiesław Kuc        
    7. Andrzej Lisowski        
    8. Zenon Danilczyk        

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1. Bartniki Hećman Piotr Hećman Piotr, Sawaniewski Adam, Dadura Jan
2. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Edmund Sadowniczyk, Talmon Andrzej
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan Bochonko Zdzisław, Bugieda Grzegorz, Czygier Romuald
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Żuk Edyta, Bagieńska Anna, Bagiński Grzegorz
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rusiecki Wojciech, Rakus Janusz
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Łukaszewicz Elżbieta Jolanta, Borodziuk Robert
7. Jałowo Masiejczyk Piotr Masiejczyk Piotr, Panasewicz Jan s. Sergiusza, Tarasewicz Maciej
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Kulmaczewski Tadeusz, Wilczewski Grzegorz
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Bondziński Tomasz, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Bułak Rafał, Danilczyk Robert, Danilczyk Jarosław
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Bejnarowicz Marcin, Kalisz Zbigniew
12. Kurianka Zdankiewicz Krzysztof Zdankiewicz Krzysztof, Tadeusz Zieziula, Stanisław Buraczyk
13. Lichosielce Łuckiewicz Elżbieta Łuckiewicz Elżbieta, Łuckiewicz Tadeusz, Rakus Jadwiga
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dietczyk Bronisław, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Filipowicz Jan, Dziełak Jarosław, Burakiewicz Piotr
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk Masiejczyk Henryk, Zarzecka Teresa, Wierzbołowicz Andrzej
17. Nowy Lipsk Trochimowicz Antoni Trochimowicz Antoni, Matuszewski Ryszard, Zwierowicz Jan
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Alicja, Kulmaczewski Andrzej, Chilmonik Jan
19. Podwołkuszne Waszczuk Józef Waszczuk Józef, Waszczuk Marianna, Minkiewicz Eugenia
20. Rakowicze Snarska Renata Snarska Renata, Bugieda Tadeusz, Skolimowska Maria
21. Rogożynek Jarmusik Tadeusz Jarmusik Tadeusz Kulmaczewska Alicja, Lićwonko Marcin
22. Rygałówka Borodziuk Jan Jermak Jadwiga, Bagieńska Alina, Borodziuk Jan
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Janusz, Danilczyk Zdziław
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Kubryński Adam
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Dadura Tadeusz, Eksterowicz Tomasz
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Łostowski Henrk, Szabołaj Jan
27. Stary Rogożyn Borysewicz Paweł Borysewicz Paweł, Parfieńczyk Renata, Korycka Leonarda
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Łuckiewicz Antoni
29. Wyżarne Makuła Stanisław Sobolewski Stanisław, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Nasiadko Cyesawa, Wasilczyk Stanisław
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

 
 
 
 
 
 
kmb logo
10519
Obchody dnia Strażaka w gminie Lipsk
Uroczystości w Jasionowie
Naumowicze - miejsce pamięci...
21 Sie 2017 13:59

W związku z realizacją art. 18 ust.1 pkt.3 i art. 50 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
21 Sie 2017 11:01
Przeciwdziałanie gromadzeniu się osób zakłócających bezpieczeństwo i porządek publiczny

Działanie priorytetowe: Przeciwdziałanie gromadzeniu się osób zakłócających spokój i porządek publiczny, spożywających alkohol oraz niszczących mienie w rejonie Parku Miejskiego, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
18 Sie 2017 13:20

o przebudowie sieci melioracyjnej obiektu "Kamienna - Kropiwno"

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Sie 2017 12:27
Zapraszamy na 3. Rajd Rowerowy do Jasionowa

Pamiętajmy o Ofiarach pacyfikacji wsi Jasionowo przeprowadzonej przez wojska niemieckie w odwecie za pomoc udzielaną partyzantom Armii Krajowej.
Żandarmi z Lipska, funkcjonariusze gestapo z Grodna [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
11 Sie 2017 07:08

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr GTK.III.271.3.2017 prowadzonego przez Gminę Lipsk, na usługę pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 930 [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
08 Sie 2017 09:28
Obchody Dnia Strażaka w Gminie Lipsk

W minioną niedzielę w Gminie Lipsk hucznie obchodzono Święto Dnia Strażaka.
Formalnie dzień strażaka obchodzony jest w 4 maja, jednak obchody święta strażaka są dłuższe, dzięki temu swoją [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
04 Sie 2017 13:41
Prace nad projektem transgranicznym nabierają tempa

Osiem miesięcy temu Gmina Lipsk w partnerstwie z Rejonem Grodzieńskim złożyła concept note do Instytucji Zarządzającej. Teraz przyszedł czas, aby złożyć pełną wersję wspólnego, polsko [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Sie 2017 12:25

Zarząd Województwa zdecydował o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dwa projekty inwestycyjne dotyczące rewitalizacji. Wsparcie otrzymają gminy [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
27 Lip 2017 13:40

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GTK.III.271.2.2017, prowadzonego przez Gminę Lipsk, pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 930 000,00 [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
27 Lip 2017 11:31

XVI Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody - 9 września 2017 r. godz. 10.00. ZAPRASZAMY!!!

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
27 Lip 2017 11:16
Świąteczna Integracja Sąsiedzka Dąbrowa Białostocka – Lipsk

Biebrzański Park Narodowy oraz Miasta Lipsk i Dąbrowa Białostocka zapraszają 13.08.2017 r. (niedziela) do Lipska (16-315), ul. Rynek  na „Dzień Ochrony Środowiska w Biebrzańskim Parku [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
26 Lip 2017 05:50

Gmina Lipsk informuje, iż zgodnie z umową zawartą w dniu 25 maja 2017r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Lipsk dla jednostek OSP został zakupiony następujący sprzęt

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Lip 2017 06:19

o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o całkowitej [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
24 Lip 2017 11:14
Akcja krwiodawstwa w Lipsku

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku po raz kolejny zorganizowała w Lipsku akcję zbiórki krwi. W sobotę, 22 lipca krew oddało 26 osób. W sumie honorowi dawcy zasilili bank krwi o 11,7 [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
22 Lip 2017 10:26

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr G102747 (ul. Grodzieńska do wojewódzkiej Nr 664) wraz [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
22 Lip 2017 10:11
Fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze – nabór wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od  sierpnia 2017 roku wydawane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
22 Lip 2017 09:56

Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom od września 2017 r. obiad w szkole / internacie, mogą zgłaszać się z wnioskiem od 14 sierpnia 2017 r do 31 sierpnia 2017 [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
19 Lip 2017 10:19
Mieszkańcy Lipska w Naumowiczach

Data 13 lipca jest pamiętną datą w świadomości mieszkańców Lipska. W 1943 roku, 50 mieszkańców Lipska i okolic zostało aresztowanych przez hitlerowców a następnie rozstrzelanych [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Lip 2017 15:52

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. podpisano z Samorządem Województwa Podlaskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
11 Lip 2017 14:32

Ogłoszenie nr 549166-N-2017 z dnia 2017-07-11 r. Gmina Lipsk: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 930 000,00 zł. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
11 Lip 2017 11:49

Rolnik ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien złożyć w tutejszym urzędzie (pok. nr 7) wniosek w terminie od 1 sierpnia [ ... ]

Ogłoszenia - Podatki, opłatyWięcej...
10 Lip 2017 11:59

Ogłoszenie nr 106053 - 2017 z dnia 2017-07-10 r.
Lipsk: Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, w km 0+000 do 3+690 o długości 3,69 km.

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
06 Lip 2017 12:27

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr G102759 od drogi powiatowej Nr G102760 (Dulkowszczyzna) do drogi [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
06 Lip 2017 12:21

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi gminnej Nr G102785 od drogi powiatowej Nr 1240B do m. Lipszczany [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
04 Lip 2017 13:19
51 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą 22-25.06.2017

INFORMACJA o rezultatach osiągniętych przez reprezentantów Suwalszczyzny 

Jak co roku na najważniejszym muzycznym konkursie folklorystycznym: 51 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Cze 2017 09:58

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr G102747 (ul. Grodzieńska do drogi wojewódzkiej Nr 664) [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
21 Cze 2017 09:32

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GTK.III.271.2.2017, prowadzonego przez Gminę Lipsk, pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, w km [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Cze 2017 19:33

do wspólnej realizacji projektu PN. „REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W LIPSKU”

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Cze 2017 18:41

Dnia 20 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 odbędą się obrady XXI Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
12 Cze 2017 12:44

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr G102747 (ul. Grodzieńska do drogi wojewódzkiej Nr 664) [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
09 Cze 2017 11:58

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniach 19-22.06.2017r. odbędzie się cykl szkoleń dotyczący warunków uzyskania pomocy finansowej [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
09 Cze 2017 11:55
Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański ruszają kolejne nabory wniosków. Wsparcie, w zależności od typu konkursu, kierowane jest do [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
08 Cze 2017 11:34

Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GTK.III.271.2.2017, prowadzonego przez Gminę Lipsk, pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
07 Cze 2017 07:36

Burmistrz Lipska informuje, iż w przypadku wystąpienia szkód w uprawach spowodowanych przymrozkami wiosennymi (nie szacujemy szkód wyrządzonych suszą), istnieje możliwość złożenia [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
05 Cze 2017 09:54

Na podstawie § 68 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Lipsk uchwalonego uchwałą Nr XIII/99/04 Rady Miejskiej w Lipsku  z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. WP z 2013 r. poz. 483) zwołuję na dzień 12 [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Cze 2017 09:40

W dniach 6–9 czerwca 2017 r., Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia RENEGADE – SAREX 17/I przeprowadzi epizod RENEGADE tj. zdarzenia dotyczącego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Cze 2017 08:17
Konkurs „Ogrody przyjazne przyrodzie”

Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza mieszkańców gmin biebrzańskich do udziału w konkursie: „Ogrody przyjazne przyrodzie”. Konkurs jest skierowany do mieszkańców [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Cze 2017 07:28

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GTK.6733.3.2017 z dnia 02.06.2017 r. Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 Kodeksu [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
31 Maj 2017 10:29

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) - II półrocze 2017 roku - z terenu Gminy Lipsk

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
31 Maj 2017 07:53
Dni Lipska 2017

Dnia 10 czerwca 2017 roku rozpoczynamy DNI LIPSKA 2017. Zapraszamy do zapoznania się z programem imprezy.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158